• Sennans Buss
  • Sennans Buss

Miljö, Kvalitet & Säkerhet

Miljö, kvalitet och säkerhet är väldigt viktiga områden för oss.

Miljö & Kvalitet Vi är miljöcertifierade sedan juni 2004 enligt ISO 14001:2004 och även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 sedan mars 2008.

Säkerhet
Samtliga bussar är utrustade med säkerhetsbälte. Vi har också installerat ett automatiskt brandskydd med sprinklersystem i alla våra bussar för att förhindra brand i motorutrymmet. Sedan augusti 2007 är alla våra bussar uttrustade med alkolås. Förutom regelbunden kontroll och underhåll av våra bussar har vi kontinuerlig utbildning av våra chaufförer.